23 January 2008

It's just HARD*Ternyata nyusun jadwal perkuliahan buat kuliah sendiri, susahny bukan maen... ^^;

2 comments:

Labyrinth said...

Ya iyalah susah ..... ^-^

Apalagi klo ngambil jumlah SKS maksimal

Btw,, yess, yang pertama...!!!

Hehe.. ^-^

Seyren said...

Bo! Percuma dan sia-sia upaya kita nyusun jadwal sedemikian rupa! Ternyata udah dipaketin! Bukannya dari kemaren kek geto dikasih tau..

Hina.

D:<